MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR OLOMOUC

Koncepce návrhu vychází z polohy objektu v historickém jádru města a potřeby reaktivace prostoru spojené s nejnutnějšími zásahy jenž novou formu funkčního využití umožní. K návrhu bylo přistupováno se snahou respektovat původní historickou formu objektu a zároveň vyhovět požadavkům norem vymezujícím pravidla pro alokaci bytové funkce do objektu jako je například požadavek na denní osvětlení proslunění bytových prostor. Prostory přízemí objektu jsou navrženy pro smíšené funkční využití. Alokování obchodů a služeb v přízemí, umožní nenásilně otevřít krásný interiér s klenutými stropy veřejnosti.

Do vyšších nadzemních pater jsou umístěny bytové jednotky. část 2.N.P. tvoří jednopodlažní byty s orientací do vnitrobloku a část tvoří vstupní prostor a dvojpodlažní prostory mezonetových bytů orientované do Uhelné ulice. Ve 3.N.P. jsou pak alokovány ložnice mezonetových bytů orientované do vnitrobloku. Do prostoru podkroví jsou umístěny mezonetové bytové jednotky, kdy spodní patro (4.N.P.) tvoří vstupní a společenskou část a horní patro (5.N.P.) zejména prostor pro ložnice.

Projekt bude dokončen v roce 2013.