REZIDENCE BĚLEHRADSKÁ

Realizace tohoto projektu zahrnuje v prvé řadě rekonstrukci historického sídla Českých Vinařských závodů. V rámci tohoto procesu vzniknou také nové kancelářské a bytové kapacity.

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR OLOMOUC

Bývalý měštanský pivovar, situovaný zhruba 60 m od Dolního náměstí, zaujímá pětiúhelný blok při městských hradbách, vymezený ulicemi Lafaysettovou a Uhelnou. Pivovar byl situován v objektu na jihozápadní a předmětný objekt sladovny na severovýchodní straně bloku. Obě budovy, i se svými přístavbami, svírají nepravidelné nádvoří uvnitř bloku.

Od roku 1922, kdy bylo v Olomouci zrušeno právo várečné, byl objekt užíván pro výrobu sladu a posléze (1929) jako stáčírna a sklad piva. Během 30. a 40. let byly v objektu prováděny různé úpravy za účelem zřízení resp. rozšíření kanceláří a v průběhu 50. let objekt využívaly Vinařské závody pro své účely (stáčecí linka, balírna, sklad). V průběhu dalších desetiletí byly do objektu provedeny různé zásahy (výtah apod.) a byl využíván zejména jako skladovací prostor. V současné době je objekt vyklizen a minimálně využíván.

DOMOV PRO SENIORY ŽAMBERK

Záměrem investora je adaptace stávajících historických budov pivovaru a stájí na domov pro seniory a příslušné zázemí (stravovací zařízení, zdravotní péče, služby). V bývalé administraivní budově bude umístěna restaurace, společenský sál, centrální kuchyň, ordinace lékařů, služby (například kadeřník), ubytování návštěv. Objekt bývalých koníren, později sklad, bude adaptován na apartmány pro seniory s předpokládanou kapacitou 60 lůžek, wellness centrum a penzion. Kapacita lůžek pro seniory 95.

Termín dokončení 2013